PerfectSense-ovi, Variant, TML87, Stone green, matt