Design from Harjavalta

Tuotekehitys


Puustelli-tuotteen suunnitteluytimenä on vastuullinen elinkaarisuunnittelu. Jo tuoteideasta ja vastuullisuus velvoittaa punnitsemaan tuotteen tarpeellisuutta ja valmistusta. Lyhytnäköisiä ratkaisuja ei viedä eteenpäin.

Tuotekehitys

Puustellin tuotekehitystiimissä työskentelee toistakymmentä ammattitaitoista ja dynaamista henkilöä, joilta ei ideoita tai intoa puutu. TailorMade-mitoituksemme rajattomat mahdollisuudet sekä laaja materiaalivalikkomme erilaisine pintakäsittelyineen tarjoaa rajattomat työkalut tarjottimella.

Tarkoin valitut ja kutakin tuotetta varten yksilöidysti valitut materiaalit pääsevät suunnittelutyöpöydältä eteenpäin, kun jokainen materiaalille asetettu laatukriteeri täyttyy.

Puustelli-kalusteet - turvallinen valinta

Tuotteen valmistustavoilla on vähintään yhtä suuri merkitys valmiin tuotteen kestävyyteen, turvallisuuteen ja puhtauteen kuin itse materiaalivalinnoillakin. Puustellissa tuotekehityksen vahva panos, tekniikan ajanmukaisuus sekä valmistusmenetelmien jatkuva hiominen varmistavat sen, että Puustelli-tuotteesta tulee kestävä, viimeistelty ja turvallinen käyttäjälleen.

Puustelli-tuotannossa emme käytä raskasmetalleja sisältäviä aineita, eikä niitä synny valmistusprosessien aikanakaan. Tuotannossa käytettävissä liimoissa, joita tarvitaan ovia, runkoja ja tasoja valmistaessamme, ei ole lisättyä formaldehydiä. Lasernauhoitettuihin oviin ja tasoihin liimaa ei tarvita lainkaan.

Sertifioitujen metsien puuta

Metsät ovat maailman keuhkot ja myös miljardin ihmisen tulonlähde. Huolen aiheena ovat laittomat hakkuut, jotka häiritsevät koko ekosysteemiä. Puustellissa käyttämämme puut ovat lähtöisin PEFC- ja FCS-sertifioiduista metsistä. Sertifiointi on varmistus siitä, että puun alkuperä voidaan jäljittää ja varmistua, että metsää hoidetaan hyvin ja uudelleenistutuksista huolehditaan asianmukaisesti.