Ekologisen keittiön mestariteos

Puustelli Miinus on ainutlaatuinen keittiö, sillä sen jokainen kalusteosa on tutkittu ja niiden hiilijalanjäljet laskettu. Tutkimuksiin nojautuen Miinus-keittiöön on valittu vain sellaiset materiaalit, osat ja valmistustavat, jotka ovat ekologisin vaihtoehto teollisen keittiön valmistamiseksi. Laskelmissa on huomioitu Miinus-keittiökalusteiden koko elinkaari materiaaleineen ja osineen, kuljetukset huomioituna. Tuttuja valmistusmateriaaleja on jouduttu poistamaan, miinustamaan ja etsimään tilalle ekologisempia ratkaisuja, joista innovatiivisin esimerkki on biokomposiitista ruiskuvalumenetelmällä valettu biorungon kehärakenne. Miinus-keittiö on kestävä, pitkäikäinen, muunneltava ja suurelta osin myös itsehuollettava kokonaisuus, eikä se aiheuta sisäilmaongelmia. Miinus-keittiö on vastuullisesti ja myrkyttömästi valmistettu kokonaisuus, jonka kaikki materiaalit ovat uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Ympäristöä tarpeettomasti rasittavat vaihtoehdot on Miinus-keittiöistä poistettu - miinustettu. Less is more.

Miinus_Steps_M1_fi_400x120.jpeg_MV
NaturalSteps_logo
Natural Steps -ohjelma ohjaa vastuullisuustyötämme

Natural Steps -kestävän kehityksen ohjelman avulla ohjaamme hankkeitamme kohti kestävämpää kalustetuotantoa. Ohjelma on tiivis osa yrityksemme strategian toteutumista ja olennainen osa arjen johtamisessa. Edelläkävijänä haluamme lisätä asiakkaidemme ympäristötietoisuutta ja tuoda markkinoille ekologisimmat materiaalivaihtoehdot.