Tarpeelliset standardit

Tarpeelliset standardit


Standardeja tarvitaan helpottamaan jokapäiväistä elä­mää, lisäämään turvallisuutta, parantamaan taloudelli­suutta ja järkiperäistämään toimintaa. FI-merkki on Euroopan talousalueella tunnettu ja ar­vostettu standardi.

FI ja Avainlippu

Puustelli-kalusteet ovat FI-standardi­en mukaan valmistettuja

Uusille tuoteryhmille tehdään kattavat testaukset ja tarkastukset ennen tuotantoon hyväksymistä. Merkinnän piiriin kuuluvia tuotteita valvotaan jatkuvasti ja tarkistustes­tauksia tehdään säännöllisin väliajoin paikan päällä. Puustelli-tuotteiden kestävyyttä, turvallisuutta ja laatua on testattu virallisesti jo vuodesta 1989 lähtien. Nykyinen FI-merkki oli tuolloin SFS.

Made in Harjavalta

Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä alkuperämerkki. Suomalaisuus on Puustellissa itseisarvo jo sinänsä, sillä Puustellin satavuotiaat juuret ovat syvällä satakuntalaisessa maaperässä. Kaikki Puustelli-kalusteet suunnitellaan ja valmistetaan Harjavallassa. Avainlipulla korostamme tuotteidemme suomalaista alkuperää ja laatua. Samalla haluamme olla mukana edistämässä suomalaista työl­lisyyttä sekä suomalaisen työn tärkeyttä. Avainlippu-alkuperämerkki kertoo sen, että Suomessa valmistetun tuotteen tai Suomessa tuotetun palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50%. Kotimaisuusaste tarkoittaa suoma­laisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun oma­kustannusarvosta. Puustelli-tuotteiden kotimaisuusaste on peräti 85%. Suomessa valmistetut Puustelli-kalusteet tukevat suomalaista työllisyyttä vahvasti.