Yritysvastuuraportti 23 kansi

Yritysvastuuraportti 2023


Puustellin yritysvastuuraportti kuvaa vastuullisuustyötä ja vuoden aikana tehtyjä toimenpiteitä niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun suhteen. Raportti on laadittu GRI-standardin mukaisesti, ja se on riippumattoman kolmannen osapuolen varmentama. Puustelli on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta.
 

Natural Steps ohjaa vastuullisuustyötämme

Natural Steps -kestävän kehityksen ohjelman avulla ohjaamme hankkeitamme kohti kestävämpää kalustetuotantoa. Ohjelma on tiivis osa yrityksemme strategian toteutumista ja olennainen osa arjen johtamisessa. Olemme määritelleet vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet kaikille osa-alueillemme, joista keskeisimpinä vastuullinen hankinta, kiertotaloutta edistävä tuotekehitys ja hiilineutraali tuotanto. 

Läpinäkyvä hankintaketju

Puustellin vastuu alkaa materiaalien alkulähteiltä. Meidän tulee tietää mistä materiaalimme ovat peräisin, millaisella työvoimalla niitä valmistetaan ja millaisia vaikutuksia materiaalivalinnoillamme on ympäristölle. Toimittaja-auditointiemme keskiössä ovat sosiaalinen ja taloudellinen vastuu toimittajan hankintaketjussa sekä ekologisemmat materiaalivalinnat niin raaka-aineiden kuin pakkaustenkin osalta. Kaikki toimittajamme ovat allekirjoittaneet Code of Conduct ohjeistomme.

Vastuullisuustyö tehtaalla

Olemme sitoutuneet hiilineutraaliin valmistukseen vuoteen 2035 mennessä, myös epäsuorien päästöjemme osalta. Tämä vaatii materiaalien ja raaka-aineiden tarkkojen ympäristöjalanjälkien selvitystä sekä tiivistä yhteistyötä toimitusketjumme kanssa. Oman valmistuksemme hiilijalanjälkeä olemme vähentäneet yli 85 % ja työ kestävämmän kalusteteollisuuden puolesta jatkuu Natural Steps -ohjelmamme mukaisesti. 

Kestäviä tuotteita turvallisuudesta tinkimättä

Aikaa kestävät tuotteet ovat vastuullisuutemme kulmakivi. Testaamme tuotteiden turvallisuutta ja laatua niin omissa kuin kolmansien osapuoltenkin laboratorioissa. Myös vuosia käytössämme olleet ISO 9001, 14001 sekä 45001 sertifikaatit viestivät jatkuvasta panostuksestamme laadun, tuoteturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja ympäristön hyväksi. Ponnistelemme jatkuvasti kiertotaloutta edistävien tuotteiden eteen ja jo 10 vuotta sitten lanseerasimme ekologisen ja patentoidun biokomposiitti-runkomme vähentämään keittiön hiilijalanjälkeä. Kerromme lisää vuosittaisista toimenpiteistämme yritysvastuuraportissamme.

Tilaa uutiskirje
Tilaa IdeaKirja
Varaa suunnitteluaika
Ladataan
Ladataan
Ladataan
Puustelli_AM_Tuusula_2020_Puustellinhelmi_65_880x448px
Löydä oma keittiötyylisi