Vastuullisuus_henkilöstö_main

Henkilöstö


Panostamme johtamistaitojen ja työntekijän henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Organisaatiossamme jokaisella on oikeus ja velvollisuus tietää, mitä häneltä odotetaan. Parannamme työympäristöämme ja työskentelytapojamme varmistaaksemme motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön sekä turvallisen työpaikan.

Tasa-arvoa yhteistyöllä

Jokaisella työntekijällämme on merkityksellinen rooli yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Arvostamme tasa-arvoa, emmekä hyväksy syrjintää työyhteisössämme. Kokoonnumme säännöllisesti työntekijöidemme kanssa keskustelemaan tasa-arvoiseen työpaikkaan ja palkkaukseen liittyvistä asioista. Yhteistoiminnan tavoitteena on varmistaa tasavertainen ja läpinäkyvä toiminta koko Puustellissa. Vuonna 2022 työntekijöistämme 39 % oli naisia ja 61 % miehiä.

Kannustamme oppimaan!

Meillä tehtaamme esimiehinä toimivat valmentajat, joiden kanssa kehitämme johtamis- ja työntekokulttuuria kohti entistä sujuvampaa arkea. Puustellilla kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä omassa työssään, iästä tai asemasta riippumatta! Oppiminen voi olla kokonaan uusien työkokonaisuuksien opettelua, tai nykyisten työtapojen kehittämistä uudesta näkökulmasta. Meillä työurat ovat pitkiä, sillä yli  30 % henkilöstöstä on työskennellyt Puustellilla jo yli 15 vuotta.

Turvallisuus ja hyvinvointi

Turvalliset työskentelyolosuhteet ovat kaikkien Puustellilaisten oikeus. Kannustamme työntekijöitä toimimaan ennakoivasti ja keräämme turvallisuushavaintoja tapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Tehtaallamme on 5S-järjestelmä, jonka avulla ylläpidämme ja valvomme työpisteiden turvallisuutta, siisteyttä ja ergonomiaa. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti myös ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksilla. Haluamme tukea henkilöstömme hyvinvointia myös työpäivän ulkopuolella tarjoamalla erilaisia harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia sekä liikuntaan ja virkistymiseen liittyviä etuja.

Työntekijöillä mahdollisuus vaikuttaa

Henkilöstömme halu pyrkiä parempaan pienillä arkipäivän teoilla näkyy sadoissa kehitysehdotuksissa, joita työntekijämme ehdottavat ja toteuttavat. Palkitsemme vuosittain tuhansilla euroilla toteutuneita työntekoon ja turvallisuuteen liittyviä parannuksia. Kaikilla meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi arki muotoutuu työpaikalla.

Vastuullisuus_henkilöstö_kollaasi_1950x500
Henkilöstö 23 fi
Tilaa uutiskirje
Tilaa IdeaKirja
Varaa suunnitteluaika
Ladataan
Ladataan
Ladataan
Puustelli_AM_Tuusula_2020_Puustellinhelmi_65_880x448px
Löydä oma keittiötyylisi