Vastuullisuus

Puustelli Group Oy on kärkijoukossa kehittämässä ympäristöä säästävää kalusteteollisuutta. Kalusteidemme turvallisuus ja terveellisyys ovat tärkeä osa Puustellin imagoa. Tavoitteenamme on koko tuotteen elinkaaren kattava ympäristövastuullinen toimintatapa, joka minimoi ympäristövaikutukset, säästää resursseja, välttää jätteen syntymistä ja kierrättää materiaalit mahdollisimman tarkoin.

Vastuullinen valinta

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja tuotteitamme valitessaan. Osaamme myös ohjata asiakasta tekemään päätöksensä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Linkki Puustellin eettisiin ohjeisiin.

Aktiivinen parantaminen

Poikkeamiin reagoimme nopeasti ja virheet pyrimme korjaamaan ilman viiveitä.
Toimimme aktiivisesti parannusmahdollisuuksien löytämiseksi kaikilla osa-alueilla.

Koko organisaation toimintaa ohjaamme vuosittaisen toimintasuunnitelman pohjalta. Jokaiselle vastuualueelle määritellään vuosittain kirjalliset toiminnan tavoitteet. Yrityksen johto valvoo koko verkoston toiminnan tavoitteiden toteutumista ja varmistaa, että kullakin vastuualueella on riittävät koulutetut resurssit.

Standardit ja viranomaisvaatimukset

Täytämme viranomaisvaatimukset, toimialamme standardit ja oman toimintajärjestelmämme vaatimukset. Toimintajärjestelmämme myös varmistaa toimintamme jatkuvan kehittämisen ja parantamisen. 

Henkilöstö

Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Luomme henkilöstöllemme turvallisen ja mielekkään työympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja omaa toimintaansa. Organisaatiossamme jokaisella henkilöllä on oikeus ja velvollisuus tietää, mitä häneltä odotetaan. Kannustamme jokaista ottamaan vastuuta ja odotamme osallistumista toiminnan kehittämiseen. Vaadimme koko organisaatiolta yhteisten pelisääntöjen toteuttamista ja noudattamista.

Henkilöstön ja johdon suhteita hoidetaan hyvällä keskinäisellä yhteistyöllä. 

 

Puustelli Group Oy:n laatu-, ympäristö-,
työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka