Natural Steps -kestävän kehityksen ohjelman avulla ohjaamme hankkeitamme kohti kestävämpää kalustetuotantoa. Ohjelma on tiivis osa yrityksemme strategian toteutumista ja olennainen osa arjen johtamisessa. Edelläkävijänä haluamme lisätä asiakkaidemme ympäristötietoisuutta ja tuoda markkinoille ekologisimmat materiaalivaihtoehdot. Natural Steps -ohjelmassa on määritelty vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet kaikille osa-alueillemme, joista keskeisimpinä vastuullinen hankinta, kiertotaloutta edistävä tuotekehitys ja hiilineutraali tuotanto. Tavoitteet on sidottu viiteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Olemme laskeneet toimintamme ympäristövaikutukset aina tuotteiden alkulähteille saakka. Tavoitteenamme on täysin hiilineutraali valmistus vuoteen 2035 mennessä. Sisäinen vastuullisuustyöryhmämme määrittää tavoitteet ja arvioi toimenpiteidemme vaikuttavuutta kuukausittain. Merkittävin osa ympäristövaikutuksista syntyy ostamiemme materiaalien valmistuksesta. Pitkät ja vankat toimittajasuhteemme helpottavat yhteistyötämme kehittäessämme kestävämpää kalusteteollisuutta.


VASTUULLINEN TUOTE KESTÄÄ AIKAA
 

Puustelli-laatuun on luotettu jo vuosikymmenten ajan. Tuotteidemme kestävyys on vastuullisuutemme kulmakivi. Vuonna 2022 jopa 70 % kuluttaja-asiakkaistamme valitsi Puustellin suosittelun tai aiemman kokemuksen perusteella. Vuosittain asiakkaiden suosittelija NPS on noussut vuoden käytön jälkeen jopa korkeammalle kuin ostohetkellä. Vuonna 2022 kuluttaja-asiakkaamme kokivat Puustelli-tuotteiden sekä keittiön toimivuuden olleen erittäin hyvällä tasolla (NPS > 70) vuoden käytön jälkeen. Koko Puustellin suosittelijaindeksi ylsi kuluttaja-asiakkailla tasolle 66. Tavoitteenamme on pitää koko Puustellin NPS suosittelijatason 70 % yläpuolella. Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvalla ja tarkalla NPS- mittauksella, jotta pystymme välittömästi kohdistamaan kehitystoimenpiteemme juuri oikeisiin asioihin.

"Natural Steps -ohjelma on konkreettinen askel kohti hiilineutraalia tehdasta. Lopullisten tulosten saavuttamiseksi tarvitaan hyviä mittareita, joilla saadaan päästöjen seurantaa tarkemmaksi. On tärkeää selvittää suorat ja epäsuorat päästöt sekä laskea hiilijalanjälki yrityksen koko toiminnalle”, kertoo Puustelli Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aine.