Puustelli on käynnistänyt Natural Steps -ohjelman, jolla vähennetään Harjavallan kalustetehtaan aiheuttamia päästöjä kalustevalmistuksen yhteydessä sekä kompensoidaan pitkällä tähtäimellä tehtaan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä valittujen yhteistyökumppaneiden toimesta. Puustelli on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen hiilineutraaleja kalusteita, joiden ympäristövaikutukset sekä päästöt on minimoituna ja uuden ohjelman mukaisesti kompensoituna.

Puustellin Natural Steps -ohjelman kompensaatio-osuuden yhteistyökumppaneina ovat Ilmastokummit Oy, Puuni Oy ja John Nurmisen Säätiö. Ilmastokummit Oy istuttaa puita Suomeen sekä lisää hiilinieluja suojellen sovittuja alueita seuraavat sata vuotta. Puuni Oy poistaa hiilidioksidia ilmakehästä metsittämällä suomalaisia joutomaita. John Nurmisen Säätiö suojelee Itämerta useilla Puhdas Itämeri -hankkeilla. Natural Steps -ohjelman avulla Puustellin ilmastokompensaatio on vähintään 3.800.000 kg CO2 / vuosi. Vuosittain Itämerestä poistetaan sinilevää 32.000 kg.

Natural Steps -ohjelma on konkreettinen askel kohti hiilineutraalia tehdasta. Lopullisten tulosten saavuttamiseksi tarvitaan hyviä mittareita, joilla saadaan päästöjen seurantaa tarkemmaksi. On tärkeää selvittää suorat ja epäsuorat päästöt sekä laskea hiilijalanjälki yrityksen koko toiminnalle”, kertoo Puustelli Group Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aine.

”Puustelli Group Oy on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään siten, että kalustetehdas on hiilineutraali viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Yritys on toiminut koko 2000-luvun systemaattisesti näiden arvojen mukaisesti. Merkittävä loikka tapahtui vuonna 2013, jolloin kalusteiden eri osien materiaalina ryhdyttiin käyttämään suomalaista biokomposiittia. Osat ovat 100%:sti kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä ja niiden formaldehydipitoisuus on 0%.”

Puustellin kalustetuotanto on myrkytön. Kalusteiden valmistuksen yhteydessä ei käytetä raskasmetalleja sisältäviä aineita, eikä niitä synny valmistusprosessien aikanakaan. Missään tuotannon vaiheessa ei käytetä myöskään liimoja, joissa on lisättyä formaldehydiä. Kaikki pintakäsittelyaineet ovat vesiohenteisia. Kalusteissa käytetään puumateriaaleja, jotka ovat lähtöisin PEFC- ja FSC-sertifioiduista metsistä.

Tuotannossa on tehty energiatehokkaita konehankintoja ja pyritty vähentämän ympäristöhaittoja mahdollisimman tarkoin. Ostettu sähkö on kokonaan vesivoimalla tuotettua ja päästötöntä. Lisäksi tehtaalla on oma aurinkovoimala. Sähkön kulutusta on onnistuttu vähentämään noin 10% investoimalla energiatehokkaampiin koneisiin sekä siirtymällä Led-valaistukseen. Lämmöntuotanto hoidetaan polttamalla tuotannosta jäänyttä puujätettä. Lisäksi Puustellin tuotanto on sitoutunut jätteiden vähentämiseen sekä materiaalien mahdollisimman tarkkaan hyötykäyttöön. Pakkausmateriaaleissa pahvi on syrjäyttänyt muovin ja kuljetukset optimoidaan tarkasti.

Puustellin kalustetehdas sijaitsee Harjavallassa ja yhtiö työllistää 330 henkilöä.